(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2020 do Agribank - Chi nhánh huyện Tứ Kỳ ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Khuê. Đ/c: Số 451 Đường Trường Chinh, P. Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank - Chi nhánh huyện Tứ Kỳ. Đ/c: Số 128 đường 391, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Tài sản đấu giá: Nhà đất của ông Tăng Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Chín tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Giá khởi điểm: 470.907.000 đồng.

Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/hồ sơ.

Đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/07/2020 đến 11 giờ 00, ngày18/08/2020 tại trụ sở Phòng Giao dịch Hưng Đạo. Địa chỉ: Xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Điều kiện đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình có đủ năng lực hành vi dân sự.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp không hạn chế số vòng.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 00, ngày 20/08/2020 tại trụ sở Agribank - Chi nhánh huyện Tứ Kỳ.

Chi tiết liên hệ: Công ty hoặc Phòng Giao dịch Hưng Đạo.