(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2020 do Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 108/2020/HĐDVĐGTS, ngày 05/08/2020 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Prông.

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Prông. Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Chư Prông, cụ thể:

Phế liệu: Khối lượng 10.400 Kg (gồm: 01 xe công nông độ chế và 04 xe ô tô độ chế).

Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 57.200.000 đồng. (Bằng chữ: Năm bảy triệu hai trăm ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 13/08/2020 và 14/08/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản trưng bày.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/08/2020 đến 17 giờ 00’ ngày 17/08/2020 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 17/08/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/08/2020. (trong giờ hành chính). Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Thời gian nhận tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này được quy định tại khoản 2 điều 39 của Luật đấu giá tài sản năm 2016). Nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số tài khoản 111002636487 tại Ngân hàng VIETINBANK - CN Gia Lai (trong giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/08/2020.

Địa điểm: Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Đ/c: 239 A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.