(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 04/6/2022 do UBND thành phố Vinh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh

Địa chỉ: Khối 5 phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Vinh

Địa chỉ: số 27, đường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 20/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 15/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 17/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 01/06/2022 - 17:00 17/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm PTQĐ thành phố Vinh, UBND phường Đông Vĩnh, Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/06/2022

Địa điểm: UBND phường Đông Vĩnh

Ngày 20/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ảnh 2
Ngày 20/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ảnh 3