(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/6/2022 do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 20/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Gò Vấp, TP.HCM ảnh 1