(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2021 như sau:
Ngày 20/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội ảnh 1