(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2021 do Tổng Công ty Liksin ủy quyền như sau:
Ngày 20/5/2021, đấu giá 8 lô tài sản cố định tại TPHCM ảnh 1