(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy ủy quyền như sau:

Đấu giá giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Cơ sở nhà, đất Trụ sở UBND xã Lạc Long (cũ): - Địa chỉ: Thôn Đồi Hoa, xã Lạc Long, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (nay là khu Đồi Hoa, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) - Cơ sở nhà: Số lượng: 01 nhà. Mô tả cơ bản: Nhà 02 tầng xây dựng năm 1992 diện tích 117 m2. - Cơ sở đất: Tổng diện tích khuôn viên: 899,1 m2. - Mục đích sử dụng đất: Đất trụ sở cơ quan đang được làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở. - Vị trí: Khu vực 2, vị trí 1. (Theo trích đo địa chính số 07-2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hòa Bình ngày 28/10/2020).

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy

Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 4
Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 5