(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tiến Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2021 do Công an huyện Châu Thành ủy quyền như sau:
Ngày 20/12/2021, đấu giá 6 chiếc xe mô tô, ô tô tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1