(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2018 do UBND xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh ủy quyền như sau:
Ngày 20/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 20/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 20/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3