(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2021 do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 30 lô đất ở 2 điểm tái định cư thuộc khu đất CX4 và C5, Đảo IB Bắc sông, Hà Thanh, TP.Quy Nhơn; phục vụ Dự án Tuyến QL 19 (Đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến QL1A) với tổng diện tích 1.886,3m2.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định.

Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 5
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 6