(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do SCB ủy quyền như sau:
Ngày 20/11/2020, đấu giá xe ô tô tải FOTON tại TPHCM ảnh 1