(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh ủy quyền như sau:

“Đấu giá tài sản QSDĐ”

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Đường 30/4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá:

* Đấu giá cho thuê QSDĐ. Tổng diện tích 188.572m2, đất nuôi trồng thủy sản tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong đó:

+ Tờ bản đồ số 01, Thửa 45, diện tích 125.983m2, tại xã Mỹ Long,

+ Tờ bản đồ số 11, Thửa 383, diện tích 59.421m2 và Thửa 364, diện tích 3.168m2 tại xã Tân Hội Trung.

Thời gian thuê: 20 năm; Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; Người trúng đấu giá hoàn trả giá trị tài sản trên đất là 10.950.344.000đ tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, kể từ khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

4. Tổng giá khởi điểm: 7.578.804.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 11/11/2020 đến 15 giờ ngày 13/11/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Đường 30/4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: Nộp 1.136.820.600đ vào ngày 17/11, 18/11 và đến 15 giờ ngày 19/11/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền bán hồ sơ: 5.000.000đ/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/10/2020 đến 15 giờ ngày 17/11/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định tại Điều 56 của Luật đất đai; quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Phương án đấu giá cho thuê QSDĐ số 403/BQLDA&PTQĐ-PA ngày 21/4/2020 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh.

10. Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 20/11/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3821 650.