(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng giữ xe khách bệnh viện năm 2020 do Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, số 106 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá:

- Đặc điểm tài sản:

+ Diện tích và vị trí: 670 m2 tại Khuôn viên bệnh viện.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày Hợp đồng thuê có hiệu lực.

* Yêu cầu đối với người đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ theo Hồ sơ yêu cầu của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tại Quyết định số 867/QĐ-BVPS ngày 21 tháng 7 năm 2020 và phải được Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ xét duyệt hồ sơ.

* Yêu cầu đối với người trúng giá:

- Ký Hợp đồng thuê với Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

- Thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết theo yêu cầu của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 13/11/2020 (đến 15 giờ) tại nơi tọa lạc tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 13/11/2020 (đến 15 giờ) tại Trung tâm, giá bán 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 115.888.000 đồng/tháng (Giá khởi điểm không bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan (điện, nước,…).

(Tiền đặt trước 5% x (giá khởi điểm x thời gian thuê), nhận từ ngày 11/11/2020 đến ngày 13/11/2020 (đến 15 giờ).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 13/11/2020 (đến 15 giờ).

6. Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ xét hồ sơ: Từ ngày 16/11/2020 đến 15 giờ ngày 19/11/2020.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ, ngày 20/11/2020 tại Trung tâm.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.