(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:
Ngày 20/11/2020, đấu giá 2.976.805 cổ phiếu Công ty CP Thép việt Nhật ảnh 1