(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2020 do VPBank ủy quyền như sau: 
Ngày 20/10/2020, đấu giá xe ô tô tải DONGFENG tại TPHCM ảnh 1