(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/9/2021 do Viễn thông Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Ngày 2/9/2021, đấu giá các loại accu, trạm biến áp tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1