(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/8/2022 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:
Ngày 2/8/2022, đấu giá xe ô tô Peugeot tại TP.HCM ảnh 1