(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/8/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính là phụ tùng xe ô tô của Cục Quản lý trị trường tỉnh Hà Giang, cụ thể: Số lượng: 53 sản phẩm. (Chi tiết tại danh mục kèm theo). Chất lượng: còn mới, chưa qua sử dụng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

Ngày 2/8/2021, đấu giá tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 2/8/2021, đấu giá tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 2/8/2021, đấu giá tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Hà Giang ảnh 3
Ngày 2/8/2021, đấu giá tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Hà Giang ảnh 4