(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/6/2022 do UBND huyện thành phố Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: số 7, đường cách mạng tháng 8, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại: 02083656585

Tên Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ: phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 30/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 01/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 12/05/2022 - 17:00 30/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. - Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: + Tiền mua hồ sơ: Khách hàng nộp tiền hồ sơ trực tiếp tại trung tâm khi mua hồ sơ. + Tiền đặt trước: Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 111002632209 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tại ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên trong 03 ngày từ ngày 30/5/2022 đến 17h00’ ngày 01/6/2022. - Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. - Đối tượng không được tham gia đấu giá: + Thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản. + Người trúng đấu giá không thực hiện nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách theo thông báo của Chi cụ

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 02/06/2022

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên

Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ảnh 2
Ngày 2/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ảnh 3