(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/6/2021 do Văn phòng Viện hàn lâm xã hội Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 2/6/2021, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Hà Nội ảnh 1