(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/6/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc Dân ủy quyền như sau:
Ngày 2/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1