(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VN24 thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/4/2022 do Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum ủy quyền như sau:
Ngày 2/4/2022, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Kon Tum ảnh 1