(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/3/2020 do Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 74 Hùng Vương, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 41 lô đất ở đô thị tại Dự án khai thác quỹ đất công trên địa bàn thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ của từng lô (thửa) đất cụ thể như sau: 

STT

Lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

I

Dự án khai thác quỹ đất nhỏ lẻ

Đường Trần Phú (Ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã ba Lê Duẩn)

1

Lô số 4.4

240,20

294.245.000

58.000.000

200.000

2

Lô số 4.7

225,90

276.727.500

55.000.000

200.000

3

Lô số 4.8

253,60

310.660.000

62.000.000

200.000

4

Lô số 4.9

273,90

335.527.500

67.000.000

200.000

II

Dự án khai thác quỹ đất thôn 1, thôn 2, thôn 3

Đường Điện Biên Phủ

1

Lô số 1

18,8

33.896.400

6.000.000

100.000

2

Lô số 2

15

27.045.000

5.000.000

100.000

3

Lô số 3

9,6

17.308.800

3.000.000

100.000

Đường Trường Chinh (Đoạn từ Hai Bà Trưng đến ngã ba Điện Biên Phủ)

1

Lô đất 2

46,7

117.497.200

23.000.000

100.000

2

Lô đất 3

102,5

257.890.000

51.000.000

200.000

3

Lô đất 5

153,9

387.212.400

77.000.000

200.000

4

Lô đất 6

53,7

135.109.200

27.000.000

100.000

5

Lô đất 7

50,2

126.303.200

25.000.000

100.000

6

Lô đất 8

47,2

118.755.200

23.000.000

100.000

7

Lô đất 12

99

249.084.000

49.000.000

200.000

8

Lô đất 13

49,5

124.542.000

24.000.000

100.000

9

Lô đất 14

49,5

124.542.000

24.000.000

100.000

10

Lô đất 18

88,4

222.414.400

44.000.000

200.000

11

Lô đất 19

47,8

120.264.800

24.000.000

100.000

12

Lô đất 21

92,3

232.226.800

46.000.000

200.000

13

Lô đất 23

120,2

302.423.200

60.000.000

200.000

14

Lô đất 25

24,9

62.648.400

12.000.000

100.000

15

Lô đất 28

21,1

53.087.600

10.000.000

100.000

16

Lô đất 29

20,7

52.081.200

10.000.000

100.000

17

Lô đất 30

20,2

50.823.200

10.000.000

100.000

18

Lô đất 31

19,7

49.565.200

9.000.000

100.000

19

Lô đất 34

21,6

54.345.600

10.000.000

100.000

20

Lô đất 36

34,7

87.305.200

17.000.000

100.000

21

Lô đất 40

15,8

39.752.800

7.000.000

100.000

22

Lô đất 41

23,3

58.622.800

11.000.000

100.000

III

Dự án khai khu dân cư thôn 3

Đường Trần Hưng Đạo(Đoạn từ cầu Km 29 đến ngã tư Điện Biên Phủ và A Ninh)

1

Lô số 04

245

332.710.000

66.000.000

200.000

2

Lô số 07

245

332.710.000

66.000.000

200.000

3

Lô số 10

245

365.981.000

73.000.000

200.000

Ngõ đường Trần Hưng Đạo(Đoạn từ đầu tư bằng bê tông hướng bắc giáp đất bà Yến, ông Dân)

1

Lô số 06

245

238.385.000

47.000.000

200.000

2

Lô số 07

245

238.385.000

47.000.000

200.000

3

Lô số 08

245

238.385.000

47.000.000

200.000

4

Lô số 09

245

238.385.000

47.000.000

200.000

5

Lô số 10

195,6

190.318.800

38.000.000

100.000

6

Lô số 11

195,6

190.318.800

38.000.000

100.000

Ngõ đường Trần Hưng Đạo(Đoạn đường đầu tư bằng bê tông hướng nam giáp đất ông Lâm)

1

Lô số 06

245

238.385.000

47.000.000

200.000

2

Lô số 07

245

238.385.000

47.000.000

200.000

3

Lô số 08

548

533.204.000

106.000.000

500.000

- Bước giá: Tối thiểu là 1.000.000 đồng/lô.

- Mỗi lô đất tổ chức một cuộc đấu giá.

- Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

  - Hình thức sử dụng đất ở đô thị: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Mục đích sử dụng đất sau khi trúng đấu giá: Đất ở đô thị.

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

  - Vị trí: Các lô đất nhỏ lẻ năm trên địa bàn thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 

  2. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 13 giờ 15 phút, ngày 02 tháng 3 năm 2020.

3. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến 08 giờ 30 phút, ngày 28/02/2020 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum và Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả tại trụ sở UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 08 giờ 30 phút, ngày 28/02/2020 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả tại trụ sở UBND huyện Sa Thầy (Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

6. Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 28/02/2020.

7. Địa điểm xem tài sản: Trên địa bàn thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 .

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 26,27/02/2020 đến 08 giờ 30 phút, ngày 28/02/2020.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Sa Thầy (số 74 Hùng Vương, thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) số điện thoại: 0260.3911.069./.