(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam Chi nhánh TPHCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2020 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV Chi nhánh TPHCM ủy quyền như sau:

Ngày 2/12/2020, đấu giá 4 xe đầu kéo 1 cầu tại TPHCM ảnh 1