(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2020 do BIDV - Chi nhánh TPHCM ủy quyền như sau:

Ngày 2/12/2020, đấu giá 315 máy móc thiết bị tại TPHCM ảnh 1