(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2021 do Trường THCS Phạm Ngọc Thạch ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin thuộc Trường THCS Phạm Ngọc Thạch để kinh doanh dịch vụ ăn uống và văn phòng phẩm. - Diện tích: 40 m2 - Thời hạn thuê: 5 năm, mỗi năm cho thuê 8 tháng. - Giá thuê cố định trong 5 năm. - Điều kiện thanh toán: Điều kiện thanh toán: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng thuê tài sản, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán đầy đủ số tiền trúng đấu giá của năm thứ nhất theo kết quả trúng đấu giá cho bên có tài sản (Dự kiến năm đầu tiên cho thuê 6 tháng, thời gian bắt đầu thuê từ tháng 11 năm 2021). Từ năm thứ 2 trở đi đơn vị trúng đấu giá thanh toán tiền thuê tài sản hàng năm theo giá trúng đấu giá vào đầu mỗi năm học, dự kiến từ ngày 01 – 10/9 hằng năm

Trường THCS Phạm Ngọc Thạch

Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, TP. Đà Nẵng ảnh 3