(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

Bán phế liệu lô xe 212 chiếc xe môtô, gắn máy và 04 xe môtô ba bánh (bán nguyên lô )

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 2/11/2021, đấu giá lô 212 chiếc xe môtô, gắn máy và 4 xe môtô ba bánh tại tỉnh Sóc Trăng ảnh 1
Ngày 2/11/2021, đấu giá lô 212 chiếc xe môtô, gắn máy và 4 xe môtô ba bánh tại tỉnh Sóc Trăng ảnh 2
Ngày 2/11/2021, đấu giá lô 212 chiếc xe môtô, gắn máy và 4 xe môtô ba bánh tại tỉnh Sóc Trăng ảnh 3
Ngày 2/11/2021, đấu giá lô 212 chiếc xe môtô, gắn máy và 4 xe môtô ba bánh tại tỉnh Sóc Trăng ảnh 4
Ngày 2/11/2021, đấu giá lô 212 chiếc xe môtô, gắn máy và 4 xe môtô ba bánh tại tỉnh Sóc Trăng ảnh 5