(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VN24 thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Công ty CP Cao su Mang Yang Rattanakiri ủy quyền như sau:
Ngày 2/11/2020, đấu giá vườn cây cao su và công trình xây dựng tại tỉnh Gia Lai ảnh 1