(BĐT) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long ủy quyền cho Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu bán đấu giá tài sản là toàn bộ chi phí đào ao (27 ao nuôi cá, diện tích khoảng 10.000 m2/ ao), chi phí đầu tư xây dựng, máy móc thiết bị thuộc vùng nuôi trồng thủy sản diện tích 420.000 m2 (trên đất thuê trả tiền hàng năm, thời hạn thuê đến ngày 24/03/2028) tại cồn Vĩnh Hòa, ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vào ngày 02/11/2018 như sau:.

Thông tin chi tiết quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm:

- Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ &TSKGLVĐ số BE 565060, số vào sổ cấp GCN: CT05247 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh An Giang cấp ngày 20/6/2012. Thửa đất số: 41, tờ bản đồ số: 10, diện tích 70.000,0 m2.

- Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ & TSKGLVĐ số BE 565061, số vào sổ cấp GCN: CT05248 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh An Giang cấp ngày 20/6/2012. Thửa đất số: 41, tờ bản đồ số: 10, diện tích 350.000,0 m2.

Giá khởi điểm: 23.692.500.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, sáu trăm chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 30/10/2018 (trong giờ hành chính).

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000 đ/ hồ sơ. Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 02/11/2018, tại Hội trường UBND xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, Việt Nam.

ĐT: (0262) 3707879; DĐ: 0987435509; Fax: (0262) 3707879).