(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2020 do Nhà khách VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2. Bên có tài sản đấu giá: Nhà khách VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.

3. Tài sản đấu giá gồm: Công cụ, dụng cụ thanh lý (Có danh mục kèm theo)

- Tổng giá khởi điểm: 8.354.300 đồng (Bằng chữ: Tám triệu ba trăm năm mươi bốn nghìn ba trăm đồng).

- Địa chỉ tài sản tại: Nhà khách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.

- Nguồn gốc: Tài sản đã qua sử dụng xử lý bán thanh lý đấu giá nộp ngân sách.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 03 ngày (từ ngày 21/9 đến ngày 23/9/2020) tại nơi có tài sản đấu giá (theo giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 28/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6. Tiền đặt trước 1.000.000 đồng nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 28/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 02/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.

Ngày 2/10/2020, đấu giá Công cụ, dụng cụ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 2/10/2020, đấu giá Công cụ, dụng cụ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 2/10/2020, đấu giá Công cụ, dụng cụ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 3