Ngày 19/6/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng làm dịch vụ nhà thuốc tại tỉnh Bắc Ninh

(BĐT) -Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2020 do Trung tâm y tế huyện Lương Tài ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm y tế huyện Lương Tài; đường Hàn Thuyên, trị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản; Thời gian cho thuê tài sản; Địa điểm tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà thuốc tại Trung tâm y tế huyện Lương Tài. Thời gian cho thuê tài sản để thực hiện dịch vụ: 02 năm (24 tháng).

- Địa điểm tài sản đấu giá: Tại vị trí thực hiện dịch vụ nhà thuốc Trung tâm y tế huyện Lương Tài.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.510.000 đồng/tháng.

Tổng giá khởi điểm: 2.510.000 đồng/tháng x 24 tháng = 60.240.000 đồng.

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

Giá trên đã bao gồm tiền thuế, phí nộp cho Nhà nước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 10/6/2020; Ngày 11/6/2020 và ngày 12/6/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thực hiện dịch vụ nhà thuốc Trung tâm y tế huyện Lương Tài.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

- Thời gian: Từ ngày 27/5/2020 đến 16h30 ngày 16/6/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 6.000.000 đồng/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 16/6/2020; Ngày 17/6/2020 và ngày 18/6/2020 (trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 18/6/2020.

- Địa điểm, phương thức nộp: Khách hàng tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Họ và tên người tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà thuốc tại Trung tâm y tế huyện Lương Tài (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: 9h30 ngày 19/6/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng, điều kiện, tiêu chí và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Mua hồ sơ tham gia đấu giá;

+ Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo Thông báo của Trung tâm.

- Tiêu chí tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây: (Có Phụ lục kèm theo).

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, gồm:

+ Đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm, trong đó có nội dung cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế đấu giá tài sản nêu trên; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành Dược (Bản sao công chứng);

+ Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật (bản sao công chứng);

+ Chủ cơ sở nhà thuốc có bằng Dược sỹ Trung học trở lên (bản sao công chứng);

+ Chứng chỉ hành nghề Dược đủ điều kiện mở nhà thuốc bệnh viện (bản sao công chứng);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị tối thiểu 03 tháng đối với nhân sự nhà thuốc (bản chính).

+ Bản cam kết các nội dung theo tiêu chí đấu giá;

+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác);

+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có);

+ Phiếu trả giá.

11. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Chi tiết tham khảo hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777)./.

Phụ lục: Đấu giá dịch vụ nhà thuốc

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 61/TB-TT ngày 26/5/2020). 

Chuyên đề