Ngày 19/6/2020, đấu giá 01 xe ôtô và 08 xe máy tại tỉnh Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2020 do Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - số 06 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình - số 76, đường Kỳ Đồng, Thành phố Thái Bình

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá, số tiền đặt trước, phí hồ sơ tham gia đấu giá:

* Tài sản phế liệu thanh lý gồm: 01 xe ôtô và 08 xe máy (Có chi tiết danh sách kèm theo) - Phương thức đấu giá bán cả lô xe

(Số tiền bằng chữ: Mười bốn triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng)

* Giá khởi điểm bán tài sản phế liệu lần 1 là: 14.336.000 đồng (Mười bốn triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

* Số tiền đặt trước: 2.867.000 đồng (Hai triệu tám trăm sáu mươi bảy nghìn đồng)

* Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng một hồ sơ)

- Giá trúng đấu giá là giá trả cao nhất của tài sản được ghi trong biên bản đấu giá tại vòng đấu theo quy định của pháp luật.

Giá khởi điểm trên và giá trúng đấu giá không bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí khác theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí trên.

4. Thời gian địa điểm xem tài sản: Ngày 16/6/2020 và ngày 17/6/2020 (Trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ ngày 04/6/2020 đến ngày 17/6/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc)

- Địa điểm: Tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình;

6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá tài sản phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự;

- Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Các trường hợp không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Cá nhân, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền sử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản đó.

- Các trường hợp truất quyền tham gia đấu giá: Quy định tại khoản 5 điều 9 luật đấu giá tài sản.

7. Hình thức và phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

+ Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu; kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

+ Đấu giá viên công bố người giá trả cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 17/6/2020 và 18/6/2020

- Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nếu không tham gia cuộc đấu giá (nhận phiếu trả giá, bỏ phiếu trả giá) sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt trước trừ trường hợp bất khả kháng.

- Số tiền đặt trước được nộp tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - số 06 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình

9. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá

- Thời gian: Hồi 08 giờ, ngày 19/6/2020

- Địa điểm: Tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình - số 76, đường Kỳ Đồng, Thành phố Thái Bình.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình - số 06 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Hoặc truy cập vào cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại địa chỉ:

http://sotuphap.thaibinh.gov.vn

Chuyên mục Đấu giá tài sản

Kính mời cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

Lưu ý:

- Khi nộp đơn, người đăng ký tham gia đấu giá nộp kèm theo 01 bản CMND phôtô, sổ hộ khẩu.

- Người tham gia đấu giá không được hoàn trả tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

- Người trong cùng hộ khẩu không được tham gia đấu giá cùng 01 tài sản.

- Người tham gia đấu giá vào phòng đấu giá phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy nộp tiền đặt trước và giấy ủy quyền (nếu có).

Chuyên đề