(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/8/2021 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:
Ngày 19/8/2021, đấu giá xe ô tô Huyndai tại Hà Nội ảnh 1