(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/7/2021 do Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm) niêm yết việc đấu giá tài sản gồm một số nội dung sau (quy định tại Điều 35 Luật đấu giá tài sản 2016).

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 11, trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1. Tên tài sản đấu giá, số lượng tài sản, chất lượng tài sản: gồm 01 xe ô con đã qua sử dụng, biển kiểm soát 14C-8018; nhãn hiệu DAEWOO; số loại MAGNUS; số khung VAZ4H01004; số máy 0SED127352; màu sơn: đen; số chỗ ngồi 05; năm sản xuất 2004; nước sản xuất: Việt Nam. Xe đã qua sử dụng.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại nơi bảo quản tài sản đấu giá của Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 11, trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 07/7/2021 đến hết ngày 09/7/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi bảo quản tài sản đấu giá của Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 11, trụ sở liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 16/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 34.745.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư triệu bẩy trăm bốn mươi lăn nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định và giá cũng chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại chi phí và các chi phí phát sinh khác (nếu có); Bước giá: Bước giá tối thiểu áp dụng cho cuộc đấu giá là: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

6. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01hồ sơ; Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản là: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ, khoản tiền đặt trước nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá là ngày 14/7/2021, ngày 15/7/2021 và ngày 16/7/2021 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá hợp lệ liên tục từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 16/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm công bố giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 19/7/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Áp dụng Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 Trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02034.288.899.

Ghi chú:

- Những người không được đăng ký tham gia đấu giá (thực hiện theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016)

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản củ người khác theo quy định của pháp luật.

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.