(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2021 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình - Địa chỉ: Số 76 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Cho thuê 03 phòng học tại tầng 3 thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình với tổng diện tích 92,5m2 để sử dụng phục vụ cho công tác đào tạo tiếng nước ngoài, đào tạo nghề, đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Chất lượng: Phòng học mới được sửa chữa, đảm bảo đúng quy định, đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, an toàn cho giáo viên và học sinh, đầy đủ điện nước, đảm bảo diện tích tối thiểu cần lắp đặt các phương tiện và thiết bị dạy, học.

Thời gian thực hiện cho thuê: 05 năm.

Mức giá cho thuê: 6.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng).

Giá khởi điểm (tính cho 5 năm): 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

4. Tiền đặt trước (tính cho cả thời gian thuê 05 năm): 36.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng).

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (Không giới hạn số vòng) theo phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 30/3/2021 đến 16h30/ ngày 16/4/2021 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 12/4/2021 và ngày 13/4/2021 tại Tổ dân phố 3, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 14/4/2021 đến 16h30/ ngày 16/4/2021. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại ngân hàng thương mại.

Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan khi có đủ các điều kiện sau: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn thông báo. Cam kết đã xem tài sản đấu giá, chấp nhận hiện trạng của tài sản. Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá. Cam kết thực hiện đúng mục đích thuê để sử dụng phục vụ cho công tác đào tạo tiếng nước ngoài, đào tạo nghề, đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào lúc 08h00/ ngày 19/4/2021 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0232.3533568 (Gặp Đ/c Nhài); Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình.