(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2021 do Nhà hát lớn Hà Nội ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 0104/2021/HĐĐG-ĐA-NHL ký ngày 01/04/2021 giữa Nhà hát lớn Hà Nội và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á.

Công ty tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý của Nhà hát lớn Hà Nội, Địa chỉ: Số 1 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Tài sản bán đấu giá: 02 máy điều hòa trung tâm làm lạnh nước của Nhà hát lớn Hà Nội. Chi tiết tài sản:

Ngày 19/4/2021, đấu giá 02 máy điều hòa trung tâm tại Hà Nội ảnh 1

Giá khởi điểm của tài sản: 210.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười triệu đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các khoản phí, lệ phí. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu các khoản chi phí khác (nếu có) liên quan đến việc ký hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 42.000.000 đồng/01 đơn tham gia (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng).

Được nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á, số tài khoản là: 967656666 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Đông Đô.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

Thời gian đăng báo: Ngày 06/04/2021 và ngày 09/04/2021.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 06/04/2021 đến hết 17h00’ ngày 16/04/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem tài sản: Từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 12/04/2021 và ngày 13/04/2021. (Khách hàng có thể liên hệ với Nhà hát lớn Hà Nội để xem trực tiếp tài sản hoặc xem hồ sơ tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á - trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 16/04/2021 (Trong giờ hành chính).

Thời gian xét điều kiện: ngày 17/04/2021.

Thời gian đấu giá: ngày 19/04/2021.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp (01) một vòng.

Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá năm 2016 và nộp hồ sơ, tiền đặt trước đến Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á theo đúng thời gian quy định.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia: Công ty đấu giá hợp danh Đông Á; Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Địa điểm xem tài sản: Nhà hát lớn Hà Nội, Địa chỉ: Số 1 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á; Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á

Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.625.44211.