(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2019 do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Vật kiến trúc.

2. Giá khởi điểm: 120.600.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn). Đã bao gồm thuế GTGT. Người mua được tài sản chịu trách nhiệm tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển tài sản ra khỏi địa điểm bàn giao tài sản, đồng thời chịu mọi chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển tài sản về kho của người mua được tài sản. Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, các loại thuế và lệ phí khác (nếu có) do người mua chịu.

3. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Số 51 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Số điện thoại: (024) 3945 4912/ (024) 3945 4975; website: www.datc.vn.

4. Hạn cuối đăng ký xem tài sản: Đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 08/04/2019. Xem tài sản: Ngày 11/04/2019 và ngày 12/04/2019.

5. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 16/04/2019.

6. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày 19/04/2019. Tiền đặt trước: 24.120.000 đồng (Hai mươi tư triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 19/04/2019, Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia.

8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua và nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô số 01-9a, Cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 024.62843536).