(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

2- Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 447741 do UBND huyện Phú Thiện cấp ngày 28/6/2013, thuộc thửa đất số 220, tờ bản đồ số 8, có diện tích 700m2 (trong đó: 350m2 đất ở và 350m2 đất trồng cây lâu năm), và tài sản trên đất gồm: Nhà ở: gồm 01 nhà xây cấp 4C, Sân bằng gạch men diện tích 6m x 15m, 01 bồn nước xây bằng bê tông có trụ, dưới đất có 01 bồn nước rộng 2m x 2m x 1,2m trên đỉnh trụ có 01 bồn nước rộng 2m x 2m x 1,2m, 01 giếng khoan không có bơm, 01 giếng đào, tường rào 14m, bờ rào bằng lưới B40 dài 64m trụ bê tông, trong sân có 09 cây xanh cao khoảng 3m… (chi tiết căn cứ theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 28/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

- Địa chỉ tại: Thôn Glung B, xã Ia AKe, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai;

Giá khởi điểm: 1.047.120.000 đồng (Một tỷ, không trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng)

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản xử lý, kê biên của ông Lê Trần Đức và bà Phan Lạc Giang Trinh (Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện) do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai chuyển giao bán để thi hành án.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 16/4/2019, tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 16/4/2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ; Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 11 giờ ngày 16/4/2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp cho Trung tâm tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 19/4/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện.

9- Hình thức đấu giá bằng phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.