(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2022 do Trung tâm Quản lý đất đai huyện Điện Biên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

Địa chỉ: Số nhà 70, Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Số điện thoại: 02153827868

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Quản lý đất đai huyện Điện Biên

Địa chỉ: Trung tâm Pú Tửu, xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 19/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 16/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 18/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 01/03/2022 - 17:00 16/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền hồ sơ và tiền đặt trước theo thông báo trên

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 19/03/2022

Địa điểm: Hội trường 2B - trụ sở HĐND&UBND huyện Điện Biên

Ngày 19/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ảnh 2
Ngày 19/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ảnh 3
Ngày 19/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ảnh 4