(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2020 do Ban Quản lý cồn bãi huyện Gò Công Đông ủy quyền như sau:

Ngày 19/12/2020, đấu 70 tấn nghêu thịt tại tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 19/12/2020, đấu 70 tấn nghêu thịt tại tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 19/12/2020, đấu 70 tấn nghêu thịt tại tỉnh Tiền Giang ảnh 3