(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, vào ngày 19/12/2019, cụ thể như sau:

Tài sản đấu giá: Khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hoá điện ảnh và vui chơi giải trí (khu đất rạp Chiếu bóng Biên Hoà cũ), tại phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý.

Giá khởi điểm: Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, trả tiền thuê đất hàng năm của thửa đất là: 1295.5 m2 x 366.132 đồng/m2/năm = 474.324.006 đồng/năm (Bốn trăm bẩy mươi tư triệu, ba trăm hai bốn nghìn, không trăm linh sáu đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các lệ phí khác.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/12/2019 đến hết ngày 11/12/2019 trong giờ làm việc, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 07/11/2019 đến hết 17h00’, ngày 04/12/2019 tại Trung tâm DVDGTS tỉnh Hà Nam.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Một triệu đồng).

Số tiền đặt trước: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng); Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức: Chuyển khoản, hoặc bằng bảo lãnh ngân hàng trong thời gian từ 07h30’, ngày 16/12/2019 đến hết 16h30’, ngày 18/12/2019.

Thời gian dự kiến đấu giá: 08h00’, ngày 19/12/2019 (thứ Năm).

Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư hoặc khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp Hà Nam. Đ/c: Đường Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Số điện thoại: 02263.845.968.