(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2019 do Bệnh viên đa khoa tỉnh Điện Biên ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2) Người có tài sản đấu giá: Bệnh viên đa khoa tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3) Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viên đa khoa tỉnh Điện Biên

4) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Hồi 08 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường tầng 3, khu nhà số 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

5) Tên tài sản: tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Bệnh viện đa khoa tinh Điện Biên

- Danh mục tài sản, số lượng, giá khởi điểm: 

STT

Danh mục tài sản đấu giá

Diện tích

Giá khởi điểm/tháng (VNĐ)

01

Khu vực căng tin (Một phần tầng 2 nhà số 11 khoa Dinh dưỡng, diện tích 200 m2)

200m2

75.000.000

02

Quầy tạp hóa số 1 (Nhà khung thép, lợp tôn tại khu vườn cây thanh niên; diện tích 30m2)

30m2

5.000.000

Tổng cộng

80.000.000

6) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 13, 16, 17/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

7) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/12/2019 đến 17 giờ ngày 17/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Khu vực căng tin là 150.000 đồng/hồ sơ; Quầy tạp hóa số 1 là 50.000 đồng/hồ sơ.

8) Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của 12 tháng thuê tài sản đối với khu vực căng tin là 180.000.000 đồng; quầy tạp hóa là 12.000.000 đồng. Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số 36010000466226, mở tại Ngân hàng BIDV tỉnh Điện Biên của Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên (nộp trong thời hạn ngày 16,17/12/2019).

7) Đối tượng, Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng: là tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá thuê tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b. Điều kiện: Tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định của pháp luật và theo khoản 4 Điều 1 Quyết định số 653/QĐ-BVT ngày 04/11/2019 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Bệnh viện đa khoa tinh Điện Biên và theo Quy chế cuộc đấu giá do Công ty phát hành.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu gia: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá mua tài sản theo quy định nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên trong thời gian quy định

Chi tiết xin liên hệ

- Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Bệnh viện tỉnh Điện Biên. ĐT: 02153827267

Tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa điểm thông báo trên để đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản./.