(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất tại Khu đất HH2a thuộc dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (Hợp phần 1 - khai thác quỹ đất), phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ảnh 3
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ảnh 4