(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo đấu giá cho thuê tài sản với các nội dung như sau: +Căn tin Bến xe Tháp Mười tọa lạc tại thị trấn Mỹ An huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp: Diện tích: 40,5 m2 (ngang 4,5m x dài 9 m). Mục đích đấu giá cho thuê: hoạt động bán căn tin phục vụ ăn uống. +Phòng vé Bến xe Tháp Mười tọa lạc tại thị trấn Mỹ An huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp: số lượng 02. Diện tích mỗi phòng: 40,5 m2 (ngang 4,5m x dài 9 m). + Khu vệ sinh Bến xe Tháp Mười tọa lạc tại thị trấn Mỹ An huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích: 25,8 m2 (ngang 4,5m x dài 5,78 m). Mục đích đấu giá cho thuê: Thu phí vệ sinh. + Bến xe Trường Xuân tọa lạc tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích phòng vé cho thuê: 37,9 m2 (ngang 4,1m x dài 9,25 m). Mục đích đấu giá cho thuê: hoạt động bán vé hành khách.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười

Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng căn tin và phòng vé tại Bến xe Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng căn tin và phòng vé tại Bến xe Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng căn tin và phòng vé tại Bến xe Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ảnh 3
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng căn tin và phòng vé tại Bến xe Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ảnh 4
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng căn tin và phòng vé tại Bến xe Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ảnh 5