(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 118, tờ bản đồ số 27, thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, (nay là phường Phú Thượng, thành phố Huế) Thừa Thiên Huế

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế

Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 673,5 m2 đất tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 673,5 m2 đất tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 673,5 m2 đất tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 673,5 m2 đất tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4