(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Yên Lập (UBND huyện Yên Lập) ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 39 ô đất ở Khu Tân An 4, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Yên Lập (UBND huyện Yên Lập)

Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 39 ô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 39 ô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 39 ô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 39 ô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 4