(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Khê ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 15 (mười lăm) ô đất tại khu Đồng Tâm, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Diện tích các ô đất từ 100 m2 đến 145,5 m2; Giá khởi điểm các ô đất 9.000.000 đồng/m2;

Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Khê

Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 ô đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 ô đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 ô đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 ô đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ảnh 4