(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Lô hàng hóa vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu, gồm 376 cái đồng hồ đeo tay các loại do nước ngoài sản xuất nhập lậu.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 19/11/2021, đấu giá lô hàng hóa vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá lô hàng hóa vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá lô hàng hóa vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 3
Ngày 19/11/2021, đấu giá lô hàng hóa vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 4
Ngày 19/11/2021, đấu giá lô hàng hóa vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 5
Ngày 19/11/2021, đấu giá lô hàng hóa vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 6