(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Trung tâm Học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi Tây Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh. Mặt bằng giữ xe, diện tích 500m2, nhà sắt mái tole che nắng mưa. Giá khởi điểm: 85.000.000đồng/01 năm. Tiền đặt trước: 12.800.000 đồng. Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng. Mặt bằng căn tin khối học tập, diện tích 100m2, đất trống, không có cơ sở vật chất kèm theo.

Trung tâm Học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi Tây Ninh

Ngày 19/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2