(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 19/11/2021, đấu giá 2 xe ô tô Toyota tại TP.HCM ảnh 1